ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αναπαραγωγικό κόσμημα

τεμ.

55-00100R

Περιορισμένη διαθεσιμότητα

12,30
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναπαραγωγικό Κόσμημα, αποκαλούμε το κατάλληλο γι' αναπαραγωγή, δηλαδή τη συνεχή παραγωγή ομοίων αντικειμένων κοσμημάτων.

Για να γίνει όμως καλύτερα αντιληπτή η εκμάθηση του κεφαλαίου Αναπαραγωγικό Κόσμημα, ο μαθητευόμενος πρέπει να έχει ολοκληρωμένη γνώση του Μηχανικού Εξοπλισμού με τον οποίο θα το πράξει. Στην αρχή γενικές γνώσεις, αλλά αργότερα, εξειδικευμένα για το κάθε μηχάνημα του. Πρέπει να γνωρίζει καλά τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα τού κάθε μηχανήματος ξεχωριστά, όλες του τις ατέλειες, ούτως ώστε να έχει και ανάλογη συμπεριφορά, κατά τη διάρκεια των εργασιών του.

Καλό είναι να διαθέτει, για την κάθε εργασία του, το καταλληλότερο μηχάνημα, αυτό όμως προϋποθέτει επιπλέον δαπάνες. Όχι εντελώς, αλλά σε μεγάλο βαθμό, η ατέλεια της μηχανής καλύπτεται, απ' τη γνώση του τεχνίτη πάνω σ' αυτήν. Το βιβλίο μιλάει γενικά επί του μηχανικού εξοπλισμού και με βάση τον υπάρχοντα στην ελληνική αγορά. Η εκμάθηση αρχίζει με τη σειρά χρήσης κάθε μηχανήματος.

Σημείωση: Τα χρώματα όπως εμφανίζονται στην οθόνη, μπορεί να έχουν μία μικρή απόκλιση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ