ΠΕΤΡΕΣ

ΦΙΛΤΡΑ

Μονάδα μέτρησης
Σχήμα

Αιματόλιθος