ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαμαντόλιμα στρογγυλή

τεμ.

55-00027R

Περιορισμένη διαθεσιμότητα

2,00
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαμαντόλιμα χειρός μικρή στρογγυλή.

Σημείωση: Τα χρώματα όπως εμφανίζονται στην οθόνη, μπορεί να έχουν μία μικρή απόκλιση.